ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิวเขาพนมดงรัก"

 
==อ้างอิง==
''ศิลาจารึกที่ปราสาทเขาพระวิหาร เรียกว่า “ศิลาจารึกศิวศักติ” หรือ “ศิลาจารึก K. ๓๘๒”''{{รายการอ้างอิง}}
{{รายการอ้างอิง}}
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
 
{{commonscat|Dângrêk Mountains|ทิวเขาพนมดงรัก}}
*{{geolinks-bldg|14.3375|103.916667}}
 
ผู้ใช้นิรนาม