ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = Bhumibol adulyadej.jpg
|caption = พระบรมฉายาลักษณ์ในปี พ.ศ. 2503
| name = พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร <br>ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช <br>บรมนาถบพิตร
| birth_style = พระราชสมภพ
| birth_date = {{วันเกิด|2470|12|5}}
454

การแก้ไข