ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำเซบาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 223 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| passing_territories =
| source_name = ที่ราบสูง
| source_location = [[ตำบลกุดเชียงหมี]] [[อำเภอเลิงนกทา]] [[จังหวัดยโสธร]]
| source_elevation =
| mouth_name = แม่น้ำมูล
| mouth_location = [[ตำบลแจระแม]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
| mouth_elevation =
| avrwaterquan_all =
 
== เส้นทางแม่น้ำ ==
ลำเซบายมีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำเซบายและลุ่มน้ำห้วยบังอี่บริเวณพื้นที่ตำบลกุดเชียงหมี [[อำเภอเลิงนกทา]] [[จังหวัดยโสธร]] ไหลผ่าน[[อำเภอไทยเจริญ]] [[อำเภอป่าติ้ว]] [[อำเภอคำเขื่อนแก้ว]] จังหวัดยโสธร [[อำเภอเสนางคนิคม]] [[อำเภอหัวตะพาน]] [[อำเภอเมืองอำนาจเจริญ]] [[จังหวัดอำนาจเจริญ]] [[อำเภอเขื่องใน]] [[อำเภอม่วงสามสิบ]] และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,666 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 8.54 ของปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้ำมูล
 
== ฝายสำคัญที่ในลุ่มน้ำ ==
* [[อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน]] (ห้วยปลาแดก) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
* โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบ[[อ่างเก็บน้ำห้วยลำเซ]] บ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
* โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบ[[อ่างเก็บน้ำห้วยทม]]อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
* โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบ[[อ่างเก็บน้ำห้วยยาง]] บ้านหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 
== ลำน้ำสาขา ==
[[ไฟล์:ลำเซบายเอ่อท่วม.jpg|thumb|ฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำจากลำเซบายเอ่อท่วมพื้นที่เกษตรกรรม|300px]]
* [[ลำน้ำโพง]]
* ห้วยลิงโจน
* ห้วยบง
* ห้วยหมุนวัง
* ห้วยบก
* ห้วยส้มผ่อ
* ห้วยกะเดา
* ห้วยกอย
* ห้วยกุดคอก่าน
* ห้วยผักง่าม
* ห้วยสะแบก
* ห้วยละโอง
* ห้วยโพธิ์
* ห้วยปลาแดก
* ห้วยทรพีเหนือ
* ห้วยทรพี
* ห้วยวังกะระ
* ลำเซน้อย
* ห้วยสามขา
* ห้วยน้ำเขียว
* ห้วยเขมร
* ห้วยบ่อแก
* ห้วยหนองแวง
* ห้วยน้ำตอน
* ห้วยยาง
* ห้วยเสียว
 
== อ้างอิง ==
1,260

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์