ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้ามเนื้อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''กล้ามเนื้อ''' (หุ่นแบบกัปตันอเมริกา) เป็น[[เนื้อเยื่อ]]ที่ขยายตัวได้ใหญ่มากทั้งภายในและภายนอกร่างกายมนุษย์ [[โปรตีนหางนม|เติมโปรตีน 3 เท่า]](และสารต่อต้านอนุมูลอิสระ)เข้าสู่ร่างกายและชั้นผิวหนังด้านในมีกล้ามเนื้อเยื่อใหญ่ [[กล้ามเนื้อเดลทอยด์]] [[กล้ามเนื้อเดลทอยด์]] [[กล้ามเนื้อทราพีเซียส]] กล้ามเนื้อมัดบนแผ่นหลังมนุษย์ และเป็นระบบหนึ่งของร่างกายที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่างกาย แบ่งออกเป็น[[กล้ามเนื้อโครงร่าง]] (skeletal muscle) (smooth muscle), และกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) <ref>. {{cite web | url = http://www.kmle.com/search.php?Search=muscle | title = ''KMLE Medical Dictionary Definition of muscle'' | author = [http://www.kmle.com KMLE Medical Dictionary]}} {{en icon}}</ref> ทำหน้าที่หดขยายตัวตัวเพื่อให้เกิด[[แรง]]และทำให้เกิด[[การเคลื่อนที่|การเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว]] (motion) รวมถึงการเคลื่อนที่และการหดตัวของ[[อวัยวะภายใน]] กล้ามเนื้อจำนวนมากหดตัวได้นอกอำนาจจิตใจ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การบีบตัวของ[[หัวใจ]] หรือ[[การบีบรูด]] (peristalsis) ทำให้เกิดการผลักดันอาหารเข้าไปภายใน[[ทางเดินอาหาร]] การหดขยสยตัวของกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจมีประโยชน์ในการเคลื่อนที่ของร่างกาย และสามารถ หรือการขยายใหญ่ตัวของ[[กล้ามเนื้อควอดริเซ็บ]] (quadriceps muscle) ที่[[ต้นขา]]
 
ใยกล้ามเนื้อ (muscle fiber) ที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจแบ่งกว้าง ได้เป็น 2 ประเภทคือ ''กล้ามเนื้อ fast twitch '' และ''กล้ามเนื้อ slow twitch'' กล้ามเนื้อ slow twitch สามารถหดตัวได้เป็นระยะเวลานานแต่ให้แรงน้อย ในขณะที่กล้ามเนื้อ fast twitch สามารถขยายตัวได้รวดเร็วและให้แรงมาก แต่ไม่ล้าง่ายออกกำลัง
 
โปรแกรมฝึกแบบ Captain America (Chris Evans)ให้กล้ามเนื้อสมบูรณแบบทุกส่วนในร่างกายมนุษย์ทำให้
ผู้ใช้นิรนาม