ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มลภาวะทางเสียง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== ผลกระทบ ==
ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางเสียง
# ผลกระทบต่อการได้ยิน แบ่งเป็น 3 ลักษณะลัก
*# หูหนวกทันทีอื้อชั่วคราว เกิดขึ้นจากการที่เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินตั้งแต่ 12782 เดซิเบลเอขึ้นไปในเวลาไม่นานนัก
*# หูอื้อชั่วคราวถาวร เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีระดับเสียงความดังตั้งแต่ 82 เดซิเบลเอขึ้นไปในมากเป็นเวลาไม่นานนักนานๆ
 
* หูอื้อถาวร เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีระดับความดังมากเป็นเวลานานๆ
# ด้านสรีระวิทยา เช่น ผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนของเลือด ต่อมไร้ท่อ อวัยวะสืบพันธุ์ ระบบประสาท และความผิดปกติของระบบการหดและบีบลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
# ด้านจิตวิทยา เช่น สร้างความรำคาญ ส่งผลต่อการนอนหลับพักผ่อน ผลต่อการทำงานและการเรียนรู้ รบกวนการสนทนาและการบันเทิง
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์