ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== ครอบครัว ==
พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีนามเดิมว่า จรูญ รัตนกุล เป็นบุตรของนายร้อยเอก จิตร กับ ชื่น รัตนกุล บรรพบุรุษของท่านเป็นชาวจีนแซ่อึ้งที่อพยพมาจาก[[แต้จิ๋ว]] ชื่อ ''หวงกุ้ย'' ซึ่งอพยพเข้ามาทาง[[จังหวัดราชบุรี]] ในสมัยกรุงธนบุรี หวงกุ้ยได้รับราชการดูแลการค้าทางเรือ ล่วงมาจนถึงในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] รัชกาลที่ 2 บุตรชายคนที่สองของหวงกุ้ยคือ ''หวงจวิน'' (กุน) ได้รับราชการเป็นที่สมหุนายกสมุหนายกในตำแหน่ง เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) ต้นสกุลรัตนกุล<ref name= "รัตนกุล"/> ซึ่งเป็นบิดาของ[[ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาอิ่ม ในรัชกาลที่ 1)|เจ้าจอมมารดาอิ่ม]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] รัชกาลที่ 1<ref>ส.พลายน้อย. ''พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม''. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 242</ref><ref name="รัตนกุล">[http://www.thaichinese.net/thaichineseblog/chinese-in-siam/ คนจีนในแผ่นดินสยาม]</ref>
 
พลเอกจรูญ สมรสครั้งแรกกับคุณหญิงเอิบ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (สกุลเดิม: โกมลวรรธนะ) หลังภรรยาคนแรกถึงแก่กรรมจึงได้สมรสครั้งที่สองกับประไพ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (สกุลเดิม: เศรษฐวัฒน์) บุตรชายคนหนึ่งของท่าน คือ พันเอก[[อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์]] ได้เสกสมรสกับ[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา]] เมื่อ พ.ศ. 2487<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/D/042/1411.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องลาออกจากถานันดรสักดิ์], เล่ม 61, ตอน 42, 18 กรกดาคม พ.ศ. 2487, หน้า 1411-2</ref> มีธิดาคือ [[ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม]]
119

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์