ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8430829 สร้างโดย 2403:6200:8872:A220:B158:2E0F:5788:8386 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระราชประวัติ ==
=== ก่อนครองราชย์ ===
สมเด็จพระบรมราชา มีพระนามเดิมว่า'''เจ้าฟ้าเอกทัศ''' เป็นพระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] ประสูติแต่[[กรมหลวงพิพิธมนตรี]] (พระพันวัสสาน้อย) เมื่อพระราชบิดาปราบดาภิเษกในปี พ.ศ. 2275 จึงโปรดให้ตั้งเป็น'''กรมขุนอนุรักษ์มนตรี'''<ref>''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และและเอกสารอื่น'', หน้า 356</ref>
 
สมเด็จพระบรมราชา มีพระนามเดิมว่า'''เจ้าฟ้าเอกทัศ''' เป็นพระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] ประสูติแต่[[กรมหลวงพิพิธมนตรี]] (พระพันวัสสาน้อย) เมื่อพระราชบิดาปราบดาภิเษกในปี พ.ศ. 2275 จึงโปรดให้ตั้งเป็น'''กรมขุนอนุรักษ์มนตรี'''<ref>''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และและเอกสารอื่น'', หน้า 356</ref>
หนึ่งปีก่อนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตนั้น พระองค์ทรงแต่งตั้ง[[สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร‎|เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต]] พระอนุชาของเจ้าฟ้าเอกทัศ ให้เป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] แต่เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตทูลว่า เจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี พระเชษฐา ยังคงอยู่ขอพระราชทานให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลน่าจะสมควรกว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงตรัสว่า ''กรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้น เป็นวิสัยพระทัยปราศจากความเพียร ถ้าจะให้ดำรงฐานานุศักดิ์อุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่ง ก็จะเกิดวิบัติฉิบหายเสีย เห็นแต่กรมขุนพรพินิจ กอปรด้วยสติปัญญาฉลาดเฉลียว ควรจะดำรงเศวตฉัตรรักษาแผ่นดินได้''<ref>''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และและเอกสารอื่น'', หน้า 367</ref> แล้วรับสั่งกับกรมขุนอนุรักษ์มนตรีว่า "''จงไปบวชเสีย อย่าอยู่ให้กีดขวาง''" กรมขุนอนุรักษ์มนตรีเกรงพระราชอาญาจึงจำพระทัยทูลลาผนวชไปประทับ ณ วัดละมุดปากจั่น ส่วนเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตได้รับอุปราชาภิเษกเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแทน<ref>''พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียน'', หน้า 325</ref>
 
=== การเสด็จขึ้นครองราชย์ ===
ผู้ใช้นิรนาม