ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|year_start = พ.ศ. 1830
|date_start = 4 เมษายน
|event_end =[[สงครามตองอู-หงสาวดี (พ.ศ. 2094)|การล่มสลายของหงสาวดีครั้งที่ 2]]
|year_end = พ.ศ. 2094
|date_end = 12 มีนาคม
|event3 = ยุคทอง
|date_event3 = พ.ศ. 1969 - 2077
|event4 = [[สงครามตองอู-ตองอู–หงสาวดี (พ.ศ. 2077 - 2077–2084)|การล่มสลายของหงสาวดีครั้งที่ 1]]
|date_event4 = พ.ศ. 2077 - 2082
|p1 = อาณาจักรพุกาม
ผู้ใช้นิรนาม