ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชัย ประสงค์สันติ"

! ปี !! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! หมายเหตุ
|-
| rowspan = "2" | 2550 || [[เพลงรักริมฝั่งโขง]] || [[ศุกลวัฒน์ คณารศ]], [[อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย]], [[นันทศัย พิศัลยบุตร]], [[ปาลิตา โกศลศักดิ์]], [[มัณฑนา หิมะทองคำ]] ||
|-
| [[ลูกระนาด]] || [[สุธิราช วงศ์เทวัญ]], [[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]], [[สุประวัติ ปัทมสูต]], [[นันทศัย พิศลยบุตร]], [[สีเทา เพ็ชรเจริญ]], [[รสริน จันทรา]] || ละครเทิดพระเกียรติ
|-
| rowspan = "2" | 2551 || [[เรไรลูกสาวป่า]] || [[อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย]], [[ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์]], [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]], [[อาริษา วิลล์]] ||
|-
| [[ศิลามณี]] || [[ภัทรพล ศิลปาจารย์]] [[สุวนันท์ คงยิ่ง]], [[เปรมสินี รัตนโสภา]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]], [[ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล]] ||
! ปี !! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! หมายเหตุ
|-
| rowspan = "3" | 2553 || [[ปอบอพาร์ทเมนต์]] || [[ตะวัน จารุจินดา]], [[กัญญา รัตนเพชร์]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[อาริษา วิลล์]] ||
|-
| [[เพลงรักทะเลใต้]] || [[ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์]], [[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]], [[ภาณุ สุวรรณโณ]], [[ธัญสินี พรมสุทธิ์]], [[ดนัย สมุทรโคจร]], [[ปริยานุช อาสนจินดา]] ||
|-
| [[ลูกโขน]] || [[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]], [[พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์]], [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]], [[กัญญา รัตนเพชร์]], [[ธีรภัทร์ แย้มศรี]], [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]], [[วินัย ไกรบุตร]] || ละครเทิดพระเกียรติ
| [[เส้นตายสลายโสด]] || [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]], [[วรนุช วงษ์สวรรค์]], [[เคลลี่ ธนะพัฒน์]], [[ตะวัน จารุจินดา]], [[เอมี่ กลิ่นประทุม]] ||
|-
| [[แผ่นดินมหัศจรรย์]] || [[ศุกลวัฒน์ คณารศ]], [[พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์]], [[กัญญา รัตนเพชร์]], [[วินัย ไกรบุตร]], [[รชนีกร พันธุ์มณี]] || ละครเทิดพระเกียรติชุด [[รักพระเจ้าอยู่หัว]]
|-
| rowspan = "3" | 2555 || [[ขุนเดช]] || [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]], [[ศุกลวัฒน์ คณารศ]], [[อคัมย์สิริ สุวรรณศุข]], [[อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล]], [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]], [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]]||
| [[หยกเลือดมังกร]] || [[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]], [[พีชญา วัฒนามนตรี]], [[อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล]], [[เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์]], [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]], [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]] ||
|-
| rowspan = "4" | 2556 || [[ปิ่นรัก]] || [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]], [[กัญญา รัตนเพชร์]], [[ดนัย สมุทรโคจร]], [[ธันย์ชนก ฤทธินาคา]], [[บัณฑิตา ฐานวิเศษ]]||
|-
| [[วันนี้ที่รอคอย]] || [[อรรคพันธ์ นะมาตร์]], [[วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร]], [[นิดา พัชรวีระพงษ์]], [[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]], [[ณัฐชา นวลแจ่ม]], [[กวิตา รอดเกิด]]||
| rowspan = "2" | 2558 || [[เพื่อนแพง]] || [[ศุกลวัฒน์ คณารศ]], [[จีรนันท์ มะโนแจ่ม]], [[ฝนทิพย์ วัชรตระกูล]], [[กฤษฎา สุภาพพร้อม]], [[อุษณีย์ วัฒฐานะ]] ||
|-
| [[สองมือ...พ่อ]] || [[ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส]], [[ธัญญ์ ธนากร]], [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]], [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]], [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]] || ละครเทิดพระเกียรติ
|-
| rowspan = "7" | 2559 || [[ฉันทนาสามช่า]] || [[โตนนท์ วงบุญ]], [[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]], [[ณทรรศชัย จรัสมาส]], [[อัปสรสิริ อินทรคูสิน]], [[ภูษณะ บัวงาม]] ||
| [[ผู้บ่าวอินดี้ ยาหยีอินเตอร์]] || [[ศุกลวัฒน์ คณารศ]], [[เซฟฟานี่ อาวะนิค]], [[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]], [[ข้าวทิพย์ ธิดาดิน]], [[อติรุจ สิงหอำพล]], [[สุภาพร มะลิซ้อน]] ||
|-
| [[สองนรี]] || [[พีชญา วัฒนามนตรี]], [[ธันวา สุริยจักร]], [[สพล อัศวมั่นคง]], [[พงศกร โตสุวรรณ]], [[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]], [[มยุรา เศวตศิลา]] || กำลังถ่ายทำ
|-
| [[ดวงใจขบถ]] || [[ภัทรเดช สงวนความดี]], [[หลุยส์ เฮส]], [[ทิสานาฏ ศรศึก]], [[อาภา ภาวิไล]], [[ยศวรรธน์ ทะวาปี]], รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน || rowspan = "2" | ละครชุด [[สุภาพบุรุษจอมโจร]] <br>กำลังถ่ายทำ
|-
| [[มธุรสโลกันตร์]] || [[ภัทรเดช สงวนความดี]], [[มุกดา นรินทร์รักษ์]], [[ยศวรรธน์ ทะวาปี]], [[ภัณฑิรา พิพิธยากร]], [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]]
|-
| rowspan = "1" | || [[สะใภ้อิมพอร์ต]] || [[มิกค์ ทองระย้า]], [[พีชญา วัฒนามนตรี]], [[ชยพล บุนนาค]], [[ใจบัว ฮิดดิ้ง]] || กำลังถ่ายทำ
|}
 
27

การแก้ไข