ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหารด้วยศูนย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(นำโครงออก ตาม ระดับ)
 
== การแปลความหมายในเลขคณิตมูลฐาน ==
การหารในระดับพื้นฐานสามารถอธิบายได้ว่า เป็นการแบ่ง[[เซต]]ของวัตถุออกเป็นส่วนๆ ที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี[[แอปเปิล]] 10 ผล และคุณต้องการแบ่งให้คน 5 คนเป็นจำนวนเท่ากัน ดังนั้นแต่ละคนจะได้รับแอปเปิล <math>\textstyle\frac{10}{5}</math> = 2 ผล เป็นต้น
 
เราจะใช้ปัญหาเดียวกันนี้อธิบายการหารด้วยศูนย์ นั่นคือถ้าคุณมีแอปเปิล 10 ผล แล้วจะแบ่งให้คนจำนวน 0 คน แล้วหาว่าแต่ละ "คน" จะได้รับคนละกี่ผล การคำนวณเพื่อหาค่า <math>\textstyle\frac{10}{0}</math> จะกลับกลายเป็นไม่มีความหมาย เพราะตัวปัญหาเองก็ไม่มีความหมายเช่นกัน เพราะแต่ละ "คน" จะไม่ได้รับแอปเปิลไม่ว่าจะ 0 ผล หรือ 10 ผล หรือจำนวนแอปเปิลที่เป็น[[อนันต์]]ก็ตาม เนื่องจากไม่มีคนที่จะมารับแอปเปิลตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นี่เป็นเหตุผลที่เลขคณิตมูลฐานกำหนดให้การหารด้วยศูนย์ไม่มีความหมาย หรือไม่นิยาม
130,598

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์