ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สมีตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8021671 สร้างโดย 2001:44C8:42CD:34A7:215E:F1C1:4DE0:5963 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
แก๊สมีตระกูลมีคุณสมบัติดังนี้
* เป็นแก๊สที่ไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ๆ เพราะ[[เวเลนซ์อิเล็กตรอน|อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด]] (valence electron) ครบ 8 อะตอมตัว (ยกเว้น He ที่มี 2 อะตอมตัว)
* มีสถานะเป็นแก๊สทั้งหมด (1 โมเลกุล ประกอบด้วยอะตอม 1 อะตอม) ได้แก่ He, Ar, Kr, Rn
* ปัจจุบันพบแก๊สเฉื่อยบางชนิด เช่น Kr และ Xe สามารถทำปฏิกิริยากับ F และ O ได้ เช่น KrF<sub>2</sub>, XeF<sub>2</sub>, XeF<sub>4</sub>, XeF<sub>6</sub>, XeO<sub>3</sub>, XeO<sub>4</sub>
ผู้ใช้นิรนาม