ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอชทีเอ็มแอล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ISO
(ISO)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ISO)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
* markupสำหรับ การมี sอธิบายจุดประสงค์ ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น
 
<source lang="html4strict"><h2>ฟุตบอล</h2></source>
:กำหนดให้เบราว์เซอร์คำนวณ "ฟุตบอล" เป็นลักษณะของหัวข้ออันดับที่ 2 มาร์กอัปโครงหลัก โดยปกติไม่ได้กำหนดลักษณะการแสดงผล แต่อย่างไรก็ตาม ทางเบราว์เซอร์กำหนดการแสดงผลมาตรฐานของมาร์กอัป โดยปกติจะแสดงผลในลักษณะที่ตัวอักษรขนาดใหญ่ และมีความหนา การกำหนดลักษณะสามารถทำได้ในส่วนของ [[Cascading Style Sheets]] (CSS)
 
* มาร์กอัปสำหรับ '''การแสดงผล''' อธิบายการแสดงผลของ ข้อความโดยไม่ได้มีความหมายอื่นในทางโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น
<source lang="html4strict"><b>ตัวหนา</b> <i>ตัวเอียง</i> <u>ขีดเส้นใต้</u></source>
:กำหนดให้คำว่า "ตัวหนา" แสดงผลในลักษณะ'''ตัวหนา''' เช่นเดียวกับการแสดงผลใน ''ตัวเอียง'' หรือ <u>ขีดเส้นใต้</u>
 
:กำหนดให้คำว่า "ตัวหนา" แสดงผลในลักษณะ'''ตัวหนาแดง''' เช่นเดียวกับการแสดงผลใน ''ตัวเอียง'' หรือ <u>ขีดเส้นใต้</u>
* มาร์กอัป'''ไฮเปอร์เท็กซท์''' อธิบายการเชื่อมโยงระหว่าง ส่วนหนึ่งของข้อมูลไปยังอีกส่วนหนึ่งของข้อมูล ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น
 
:กำหนดให้การแสดงผล [http://wikipedia.org เว็บไซต์วิกิพีเดีย] เป็น [[ไฮเปอร์ลิงก์]] ไปที่ [[URL]] ที่กำหนดไว้
<br />
 
* มาร์กอัป'''ไฮเปอร์เท็กซท์''' อธิบายการเชื่อมโยงระหว่าง ส่วนหนึ่งของข้อมูลไปยังอีกส่วนหนึ่งของข้อมูล ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น
 
:กำหนดให้การแสดงผล [http://wikipedia.org เว็บไซต์วิกิพีเดีย] เป็น [[ไฮเปอร์ลิงก์]] ไปที่ [[URL]] ที่กำหนดไว้
 
== การพัฒนาเว็บเพจแนวใหม่ด้วยมาร์กอัป <nowiki><div></nowiki> ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์