ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
และยังทรงมีพระโอรสพระธิดาที่ประสูติแต่หม่อมคนอื่นๆอีกหลายองค์ ดังนี้
 
* หม่อมเจ้าพยับ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2386 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2420)
* หม่อมเจ้า
*หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
*หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
*หม่อมเจ้าอเนก ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2397)
*หม่อมเจ้าหญิงวิงวอน ปราโมช
*หม่อมเจ้าโอภาส ปราโมช (ประสูติเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2401 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2458 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2460)
*หม่อมเจ้าหญิงลาวัณ ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2432 พระราชทานเพลิง ณ วัดพิเรนทร์)
*หม่อมเจ้าไม่แน่ชัดว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย (ตกโลหิต(แท้ง)สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2401)
*หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2402)
*หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2402)
*หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2402)
*หม่อมเจ้าสฤษดิ์ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2403 พระราชทานเพลิง ณ วัดโมฬีโลกยาราม เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2460)
*หม่อมเจ้าหญิงสุธาวรรณ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2503 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2461 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2462)
*หม่อมเจ้าทินวุฒิ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2403 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2436)
*หม่อมเจ้าอัทยา ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2404 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2463 พระราชทานเพลิง พ.ศ.2465)
*หม่อมเจ้าหญิงพิศมัย ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2505 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2461)
*หม่อมเจ้าหญิงประทุมแมน ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2405 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2463 พระราชทานเพลิง ณืวัดสระเกศ)
*หม่อมเจ้าหญิงสไบ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2405)
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์