ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
== พระโอรส-ธิดา ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงดวงใจ มีพระโอรส-พระธิดา 7 องค์ได้แก่
 
*[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา|หม่อมเจ้าปรีดา ปราโมช]] ต่อมาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา (ประสูติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2378 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2457 พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2463)
*หม่อมเจ้าหญิงเมาฬี ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2396 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2466 พระราชทานเพลิง ณ วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2467)
*[[หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช|หม่อมเจ้าหญิงฉวีวาด ปราโมช]] อดีตชายาใน[[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร|กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร]]
และยังมีพระโอรส-ธิดาที่ประสูติแต่หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา เช่น
 
*[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา|หม่อมเจ้าดำรงปรีดา ปราโมช]] ต่อมาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา (ประสูติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.23992378 สิ้นชีพิตักษัยพระชนม์เมื่อวันที่ 716 กันยายน พ.ศ.24652457 พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2463)
*หม่อมเจ้าดำรง ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2399 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2465)
*หม่อมเจ้าดำเกิง ปราโมช ต่อมาทรงผนวชเป็นพระภิกษุ “หม่อมเจ้าพระดำเกิง”<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=12|issue=9|pages=73-74|title=พระราชทานเพลิง|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2438/009/73_3.PDF|date=2 มิถุนายน พ.ศ. 2438|language=ไทย}}</ref> (ประสูติ พ.ศ.2402 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2434 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2438)
* หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์ ปราโมช (ประสูติ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2408 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2471 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม)
561

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์