ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== พระโอรส-ธิดา ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงดวงใจ มีพระโอรส-พระธิดา 7 องค์ได้แก่
*[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา|หม่อมเจ้าปรีดา ปราโมช]] ต่อมาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา (ประสูติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2378 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2457 พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2463)
* หม่อมเจ้าเมาฬี (ญ.)
*หม่อมเจ้าหญิงเมาฬี ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2396 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2466 พระราชทานเพลิง ณ วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2467)
* [[หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช|หม่อมเจ้าหญิงฉวีวาด ปราโมช]] (ญ.) อดีตชายาใน[[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร|กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร]]
* หม่อมเจ้าจำรูญ (ช.)
* หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2400 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2465)
*หม่อมเจ้าจำรูญ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2402 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2453 พระราชทานเพลิง ณ วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2455)
* หม่อมเจ้าโอษฐอ่อน (ญ.)
* หม่อมเจ้าหญิงโอษฐอ่อน ปราโมช (ประสูติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2411)
* หม่อมเจ้าหญิงรำมะแข (ญ.)ปราโมช
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ|หม่อมเจ้าคำรบ]] (ช.) ต่อมาได้เป็น ''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ''
*[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ|หม่อมเจ้าคำรบ ปราโมช]] ต่อมาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ (ประสูติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2414 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2482 พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส)
 
และยังมีพระโอรส-ธิดาที่มิได้ประสูติแต่หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา เช่น
 
* หม่อมเจ้าดำรง ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2399 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2465)
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา|หม่อมเจ้าปรีดา]] (ช.) ต่อมาได้เป็น ''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา''
* หม่อมเจ้าดำเกิง (ช.)ปราโมช ต่อมาได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ''หม่อมเจ้าพระดำเกิง''ดำเกิง”<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 12 |issue= 9 |pages= 73-74 |title= พระราชทานเพลิง |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2438/009/73_3.PDF |date= 2 มิถุนายน พ.ศ. 2438 |language= ไทย }}</ref> (ประสูติ พ.ศ.2402 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2434 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2438)
* หม่อมเจ้าดำรง (ช.)
* หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์ ปราโมช (ประสูติ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2408 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2471 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม)
* หม่อมเจ้าคอย (ญ.)
* หม่อมเจ้าหญิงไขศรี ปราโมช (ประสูติเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2409 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2496 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
* หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์ (ช.)
* หม่อมเจ้าหญิงมารศรี ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2410 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2470 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าวิทยา<ref>{{cite web|title= เจ้าจอมมารดาอำภา ใน ร.2 เล่นตัวนางกาญจหนา ในละครอิเหนา |url= http://www.matichon.co.th/news/171071 |publisher= มติชนออนไลน์ |author = สุจิตต์ วงษ์เทศ |date= 12 มิถุนายน 2559 |accessdate= 26 มิถุนายน 2559 }}</ref>
* หม่อมเจ้าไขศรี (ญ.)
* หม่อมเจ้ามารศรี (ญ.) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าวิทยา<ref>{{cite web|title= เจ้าจอมมารดาอำภา ใน ร.2 เล่นตัวนางกาญจหนา ในละครอิเหนา |url= http://www.matichon.co.th/news/171071 |publisher= มติชนออนไลน์ |author = สุจิตต์ วงษ์เทศ |date= 12 มิถุนายน 2559 |accessdate= 26 มิถุนายน 2559 }}</ref>
* หม่อมเจ้าดำเกิง (ช.) ต่อมาได้เป็น ''หม่อมเจ้าพระดำเกิง''<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 12 |issue= 9 |pages= 73-74 |title= พระราชทานเพลิง |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2438/009/73_3.PDF |date= 2 มิถุนายน พ.ศ. 2438 |language= ไทย }}</ref>
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง

เพิ่มเติม