ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปะไทย"

เพิ่มขึ้น 510 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
[[จิตรกรรมไทย]] จัดเป็นภาพเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นด้วยความคิดจินตนาการของคนไทย มีลักษณะตามอุดมคติของกระบวนงานช่างไทย คือ
# เขียนสีแบน ไม่คำนึงถึงแสงและเงาแส้่ื้ื่ืัี่ดกืิา่ำะืืืืืืืืืืืืืืืืเ่่่่้ะพืหี้ดเ่นหพเ่หตคีเ่ีืหีะเ่าืดีเ้อิืพ้ี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ืดกผเิารสด่อิา้อ้่อัีเอิ่้อีาสอเาอเเ่้า้่าอ้อเอเอ้เเอเเอา้ท้เ่อเเอเเ้้่งและเงา นิยมตัดเส้นให้เห็นชัดเจน และเส้นที่ใช้ จะแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวนุ่มนวล
# เขียนตัวพระ-นาง เป็นแบบละคร มีลีลา ท่าทางเหมือนกัน ผิดแผกแตกต่าง กันด้วยสีร่างกายและเครื่องประดับ
# เขียนแบบตานกมอง หรือเป็นภาพต่ำกว่าสายตา โดยมุมมองจากที่สูงลงสู่ ล่าง จะเห็นเป็นรูปเรื่องราวได้ตลอดภาพ
ผู้ใช้นิรนาม