ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังฆราช"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
freefire
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(freefire)
[[freefire]]{{ความหมายอื่น||สังฆราชในความหมายอื่น ๆ |พระสังฆราช (แก้ความกำกวม)}}
'''สังฆราช''' คือพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดใน[[สังฆมณฑล]]<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]], กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546, หน้า 1160</ref> ในแต่ละประเทศ เช่น [[ประเทศพม่า]] [[ประเทศไทย]] [[ประเทศกัมพูชา]] มักมีพระสังฆราชเป็นของตน พระสังฆราชอาจเป็นประมุขเฉพาะคณะสงฆ์นิกายหนึ่งหรือเป็นประมุขคณะสงฆ์ทั้งปวงทุกนิกายในประเทศนั้น (ซึ่งเรียกว่าสกลมหาสังฆปริณายก<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]], หน้า 1110</ref>) คำว่า สังฆราช เป็นคำสมาสจากคำว่า สงฺฆ (พระสงฆ์) + ราช (พระราชา) ซึ่งแปลว่า พระราชาแห่งคณะสงฆ์
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์