ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| 14 สิงหาคม ค.ศ. 1742<br> ณ เกเซนา เอมีลีอา-โรมาญา<br>รัฐสันตะปาปา
| 57 – 81 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • สมาชิกคณะเบเนดิกติน<br /> • ทรงเข้าร่วมพิธีปราบดาภิเษกของ[[นโปเลียน โบนาปาร์ต]] ขึ้นเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์และจักรพรรดิฝรั่งเศส|จักรพรรดิฝรั่งเศส]]<br /> • ถูกเนรเทศจาก[[รัฐสันตะปาปา]]โดยฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ. 1809 - ค.ศ. 1814
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Member of the [[Order of Saint Benedict]]. Present at [[Napoleon I of France|Napoleon's]] coronation as Emperor of the French. Expelled from the [[Papal States]] by the French between 1809 and 1814.
|-
| 252<br>[[File:C o a Leone XII.svg|40px]]
| 22 สิงหาคม ค.ศ. 1760<br> ณ เจนกา มาร์เก รัฐสันตะปาปา
| 63 – 68 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงมอบให้คณะเยสุอิตควบคุมระบบการศึกษาคาทอลิกในตราสาร ''ควอด ดิวินา ซาปีเอนเตีย'' (Quod divina sapientia) ในปี ค.ศ. 1824<br /> • ทรงประนามบรรดาสมาคมพระคริสตธรรม (Bible society)
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Placed the Catholic educational system under the control of the Jesuits through ''[[Quod divina sapientia]]'' (1824). Condemned the Bible societies.
|-
| 253<br>[[File:C o a Pio VIII.svg|40px]]
| 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1761<br> ณ กินโกลี มาร์เก รัฐสันตะปาปา
| 67 – 69 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงรับรอง[[พระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1]] เป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส<br /> • ทรงประนามสมาคมลับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร[[ฟรีเมสัน]]และการแปลความคัมภีร์ไบเบิลสมัยใหม่
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Accepted [[Louis Philippe I]] as [[King of the French]]. Condemned the masonic secret societies and modernist biblical translations in the brief ''Litteris altero'' (1830).
|-
| 254<br>[[File:C o a Gregorio XVI.svg|40px]]
| 18 กันยายน ค.ศ. 1765<br> ณ เบลลูโน เวนิส<br>สาธารณรัฐเวนิส
| 65 – 80 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • สมาชิกคณะคามัลโดนีส (Camaldolese Order)<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ได้รับเลือกโดยไม่ใช่[[มุขนายก]]<br /> • ทรงต่อต้านการปฏิรูปสมัยใหม่และประชาธิปไตยในรัฐสันตะปาปา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Member of the [[Camaldolese|Camaldolese Order]]; last non-bishop to be elected to the papacy. Opposed democratic and modernising reforms in the Papal States.
|-
| 255<br>[[File:Pio Nono.svg|40px]]
| 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1792<br> ณ เซนีกาลีอา มาร์เก<br>รัฐสันตะปาปา
| 54 – 85 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • [[สังคายนาวาติกันครั้งที่หนึ่ง]]<br /> • [[การรวมชาติอิตาลี|ทรงสูญเสียรัฐสันตะปาปาให้แก่อิตาลี]]<br /> • ทรงนิยามหลักความเชื่อ[[แม่พระปฏิสนธินิรมล]]และความผิดพลั้งของพระสันตะปาปา (papal infallibility)<br /> • ทรงออกบัญญัติแขนงความผิดพลั้ง (Syllabus of Errors)<br /> • พระสันตะปาปาผู้ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่[[นักบุญเปโตร]]
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Opened the [[First Vatican Council]]; lost the [[Papal States]] to Italy. Defined the dogma of the [[Immaculate Conception]] and defined [[papal infallibility]]. Issued the controversial [[Syllabus of Errors]]. Longest-serving pope since [[Saint Peter|Peter]] (c. AD 30-64).
|-
| 256<br>[[File:C o a Leone XIII.svg|40px]]
| 2 มีนาคม ค.ศ. 1810<br> ณ การ์ปีเนโต โรมาโน ลาซีโอ<br>รัฐสันตะปาปา
| 67 – 93 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงเผยแพร่ ''เรรุม นอวารุม'' (Rerum novarum) ซึ่งสนับสนุนประชาธิปไตยแบบคริสต์ (Christian democracy) และต่อต้าน[[ลัทธิคอมมิวนิสต์]]<br /> • ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ถัดจากพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 และพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงยอมรับ[[มารีย์ (มารดาพระเยซู)|พระแม่มารีย์]]ในฐานะพระแม่สกลสงเคราะห์ (mediatrix)
| align="left" | Italian. Issued the encyclical ''[[Rerum novarum]]''; supported [[Christian democracy]] against Communism. Had the third-longest reign after [[Pius IX]], and [[John Paul II]]. Promoted the [[rosary and the scapular]] and approved two new Marian scapulars; first pope to fully embrace the concept of Mary as [[mediatrix]].
|}
 
6,300

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์