ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| '''ผู้สร้าง''' || [[ซีเนริโอ]] || colspan = "2" align = "center" | [[เอ็กแซ็กท์]] - [[ซีเนริโอ]] || [[ซีเนริโอ]]
|-
| '''บทการแสดง'''|| colspan = "2" align = "center" | กษิดินทร์ แสงวงศ์ || กษิดินทร์ แสงวงศ์<br>ตรึงตา โฆษิตชัยมงคล ||พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์
 
กษิดินทร์ แสงวงศ์
 
ตรึงตรา โฆษิตชัยมงคล
 
พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข
|-
| ''' ผู้กำกับการแสดง ''' || colspan = "4" align = "center" | [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]]
| ปกรณ์ นทีพิทักษ์ || colspan = "2" align = "center"| [[กิตติ บูลสถาพร]] <br> [[เดชบดินทร์ ฉายทองดี ]] (แสดงแทน) || [[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว]] || [[พันวา พรหมเทพ]]
|-
| กติยา มนูญศักดิ์ || colspan = "2" align = "center"| [[ผอูน จันทรศิริ]]<br>[[รัญญา ศิยานนท์]] (แสดงแทน) || [[ชลเลขา ละงู]] <br>[[กันยารัตน์ นภาศัพท์]] (แสดงแทน) ||ศรวณีย์ พรพิทักษ์พงศ์
|-
| คมขวัญ สมุทรเทวา || colspan = "2" align = "center"| [[จีรนันทน์ เศวตนันท์]] <br>[[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] (แสดงแทน) || [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]] ||[[นันทิดา แก้วบัวสาย]]
|-
| นิชา || colspan = "2" align = "center"| [[เอมวลี จึงไพศาล]] <br> [[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]] (แสดงแทน) || [[อภิญญา บุญยะประณัย]] ||ณิชากานต์ แก้วอินธิ
|-
| วิภาวี || colspan = "2" align = "center"| [[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]] || [[กุศลิน โควหกุล]] ||
|-
| วิรินทร์ || colspan = "2" align = "center"| [[ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์]]<br>[[พรชิตา ณ สงขลา]] (แสดงแทน) || [[หนึ่งธิดา โสภณ]] ||ณัฐชา เลาหบุตร
|-
| ยายปิ่น || colspan = "2" align = "center"| [[นีรนุช ปัทมสูต]]<br>[[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] (แสดงแทน) || [[สุดา ชื่นบาน]] ||โมฟีวรรณ พันธรักษ์
|-
| เข้ม || colspan = "2" align = "center"| [[ภคชนก์ โวอ่อนศรี]] || [[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]]<br>[[ภคชนก์ โวอ่อนศรี]] (แสดงแทน) ||อัศรัญ มะ
|-
|โดม
| colspan="2" |
|
|พุฒิพงษ์ จีรังกุลฤทธิ์
|-
| '''ตัวละคร'''
| colspan="4" | '''นักแสดงสมทบ'''
|-
|เจ๊กุชชี่
| colspan="2" |
|
|พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด
|-
|ปานเทพ (ตอนเด็ก/ตอนเด็กเล็ก)
| colspan="2" |
|
|ด.ช.กร ด่านวิบูลย์/ด.ช.วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล
ด.ช.กัปต์ตินันท์ สกุลวรานันท์/ด.ช.เตชิต ชูสวัสดิ์
|-
|ปรก (ตอนเด็ก/ตอนเด็กเล็ก)
| colspan="2" |
|
|ด.ช.วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล/ด.ช.ฐานวัฒน์ กิรติเสวี
ด.ช.เตชิต ชูสวัสดิ์/ด.ช.อิสระ ไชยศิริ
|-
|ปานวาด (ตอนเด็ก)
| colspan="2" |
|
|ด.ญ.ณัฐมน อรุณประสบสุข
ด.ญ.ศศิพัชญ์ ธนสินวณิชกุล
|-
|ปกรณ์ (ตอนเด็ก)
| colspan="2" |
|
|ด.ช.ฐานวัฒน์ กิรติเสวี
ด.ช.อิสระ ไชยศิริ
|-
|ปานชนก (ตอนเด็ก)
| colspan="2" |
|
|ด.ช.ฐานวัฒน์ กิรติเสวี
ด.ช.อิสระ ไชยศิริ
|}
 
2

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์