ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Dytoy/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|''Sīhāsanapallaṅka''
|သီဟာသနပလ္လင်
|[[Chintheชีนเต่]] (สิงห์)
|[[ซ้อ]]
|ท้องพระโรงว่าราชการ;
|ဘမယာသနပလ္လင်
|ผึ้ง
|[[สกุลอบเชย|อบเชย]]
|[[Cinnamomum tamala]]
|วังตำหนักแก้ว
|
|-
322

การแก้ไข