ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตามวิกิอังกฤษ
(ตามวิกิอังกฤษ)
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ชื่ออื่น|||อัลไต (แก้ความกำกวม)}}
'''ตระกูลภาษาอัลไต''' ({{lang-en|Altaic languages}}) เป็น[[ตระกูลภาษา]]ในสมมติฐานที่เสนอว่า [[กลุ่มภาษาเตอร์กิก]] [[กลุ่มภาษามองโกล]] และ[[กลุ่มภาษาตุงกูซิก]]มีภาษาบรรพบุรุษร่วมกัน บางครั้งสมมติฐานตระกูลภาษาอัลไตยังรวม[[ตระกูลภาษาญี่ปุ่น|กลุ่มภาษาญี่ปุ่น]]และ[[ตระกูลภาษาเกาหลี|กลุ่มภาษาเกาหลี]]ไว้ด้วย ตระกูลภาษาอัลไตเป็นข้อเสนอที่ยังไม่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปในสาขา[[ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ]] โดยนักภาษาศาสตร์บางส่วนเห็นว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอว่าภาษาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันในเชิงวิวัฒนาการ<ref>{{cite journal |last1=Georg |first1=Stefan |last2=Michalove |first2=Peter A. |last3=Ramer |first3=Alexis Manaster |last4=Sidwell |first4=Paul J. |date=1999 |title=Telling general linguists about Altaic |journal=Journal of Linguistics |volume=35 |issue=1 |pages=65-98 |doi=10.1017/s0022226798007312}}</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์