ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุณีธัมมนันทา"

ภิกษุณีธัมมนันทา สืบสายภิกษุณีมาจากภิกษุณีสายเถรวาทจากประเทศศรีลังกา ไม่ใช่สายธรรมคุปต์ (ซึ่งเป็นข้อมูลเดิม)
(ห้ามคัดลอก)
(ภิกษุณีธัมมนันทา สืบสายภิกษุณีมาจากภิกษุณีสายเถรวาทจากประเทศศรีลังกา ไม่ใช่สายธรรมคุปต์ (ซึ่งเป็นข้อมูลเดิม))
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
== ประวัติ ==
ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เป็นบุตรของนาย[[ก่อเกียรติ ษัฏเสน]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง]] และนางวรมัย กบิลสิงห์ (ต่อมาบรรพชาอุปสมบทเป็น[[ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์]]) จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนราชินีบน]] และปริญญาตรีสาขา[[ปรัชญา]]จาก[[มหาวิทยาลัยศานตินิเกตัน]] [[ประเทศอินเดีย]] ได้รับทุนรัฐบาลแคนาดาไปศึกษาปริญญาโทและเอกจาก[[มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์]] [[ประเทศแคนาดา]] และ[[มหาวิทยาลัยมคธ]] ประเทศอินเดีย
 
ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อ พ.ศ. 2512 และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2516 - 2543 มีผลงานวิชาการ เขียนบทความธรรมะ และเป็นพิธีกรรายการธรรมะ ถ่ายทอดทาง[[ช่อง 3]] เป็นผู้แปลหนังสือ ''ลามะจากลาซา'' ของ[[ทะไลลามะ]] ฯลฯ
 
ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บรรพชาเป็นสามเณรีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 มีฉายาว่า '''ธัมมนันทา''' และอุปสมบทเป็นภิกษุณีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยคณะภิกษุ (ภิกษุเถรวาท-สยามนิกาย ประเทศศรีลังกา) และภิกษุณีสงฆ์ศรีลังกาสายเถรวาท (ภิกษุณีประเทศศรีลังกาที่อุปสมบทจากสายธรรมคุปต์ ตั้งแต่ปี 2541 ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย และการรับเข้าเป็นสายเถรวาท ณ อุโบสถที่สารนารถ ประเทศศรีลังกา โดยคณะสงฆ์สายเถรวาท ศรีลังกา)<ref>[http://www.thaibhikkhunis.com/th/2019/01/09/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%96-2/#more-114 http://www.thaibhikkhunis.com/th/2019/01/09/]
ดร.ฉัตรสุมาลย์บรรพชาเป็นสามเณรีโดยคณะภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ สยามนิกาย ประเทศศรีลังกา ซึ่งใช้สายพระวินัยจากนิกาย[[ธรรมคุปต์]]<ref>สุวิดา แสงสีหนาท, ''นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม'', ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552, หน้า 44-6</ref> ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 มีฉายาว่า '''ธัมมนันทา''' และอุปสมบทเป็นภิกษุณีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่ [[วัตรทรงธรรมกัลยาณี]] [[ตำบลพระประโทน]] [[จังหวัดนครปฐม]] (สามเณรี และ ภิกษุณี ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากคณะสงฆ์ไทย)
 
 
</ref> ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่ [[วัตรทรงธรรมกัลยาณี]] [[ตำบลพระประโทน]] [[จังหวัดนครปฐม]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม