ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4444:7E89:323B:585E:40CE:B4CF (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4444:7E89:323B:585E:40CE:B4CF (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
[[File:Koppen World Map Aw.png|thumb|right|400px|เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw)]]
'''ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา''' หรือ '''ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน''' เป็นประเภทของ[[ภูมิอากาศ]]ซึ่งได้รับการแบ่งประเภทตามระบบ[[การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน]]ให้แทนด้วยตัวอักษร "Aw" และ "As"
ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนามีอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนมากกว่า 18 องศาเซลเซียสในทุก ๆ เดือนของปี และสามารถกล่าวได้ว่ามี[[ฤดูแล้ง]] โดยฤดูที่แล้งที่สุดมีปริมาณ[[หยาดน้ำฟ้า]]น้อยกว่า 60 [[มิลลิเมตร]] โดยภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนานี้มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า[[ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน]] และมีฤดูแล้งที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด การบัง
 
== แผนภูมิแสดงลักษณะภูมิอากาศ ==