ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 ของไทย|ครม.20]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / คณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 ของไทย|ครม.21]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] || [[25 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 22 ของไทย|ครม.22]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[25 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]] || [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2494]] || || นำ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475|รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475]] กลับมาใช้
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 23 ของไทย|ครม.23]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2494]] || [[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2494]] || || มีการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 ของไทย|ครม.24]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2494]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2495]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย|ครม.25]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2495]] || [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2500]] || || สส. ครบวาระ - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย|ครม.26]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2500]] || [[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]] || || [[รัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500]]
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 27|ครม.27]] || [[พจน์ สารสิน|นายพจน์ สารสิน]] || [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]] || [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2501]] || || ลาออก - เลือกตั้งทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม