ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม"

เเก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
(เเก้ไข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| วันพระราชสมภพ = พ.ศ. 2135
| วันสวรรคต = 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
| พระราชบิดา = [[สมเด็จพระเอกาทศรถนเรศวรมหาราช]]<ref>[http://www.yudya.com/king/king/21.html พระเจ้าทรงธรรม]{{dead link|date=August 2018}}</ref>
| พระราชมารดา = พระสนมไม่ปรากฏพระนามมณีรัตนา
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี =
ผู้ใช้นิรนาม