ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามังฆ้องแห่งแปร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พระเจ้ามังฆ้องถูกสำเร็จโทษเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1553 ตามพระบัญชาของ [[พระเจ้าบุเรงนอง]] ส่วนพระมเหสีของพระเจ้ามังฆ้องต่อมาได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าบุเรงนองพระนามว่า [[พระนางจันทาเทวี]]
 
 
{{พระมหากษัตริย์พม่า}}
{{death|1553}}
{{เรียงลำดับ|มังฆ้อง}}
38,383

การแก้ไข