ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ภาพ = [[ไฟล์:Sasin_logo.gif|200px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2530]]
| คณบดี = [[พารณศ.ดร.เอียน อิศรเสนา ณ อยุธยาเฟนวิค]]
| สีประจำคณะ = ฟ้า-เหลือง
| สัญลักษณ์คณะ =
3

การแก้ไข