ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีชมพู"

ย้อนการแก้ไขที่ 8364925 สร้างโดย 171.99.160.86 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8363460 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8364925 สร้างโดย 171.99.160.86 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
คำว่า "pink" (พิงก์) ในภาษาอังกฤษ เป็น สีที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในวรรณกรรมของ[[วิลเลียม เชกสเปียร์]] คำว่า pink ถูกใช้ในการกล่าวถึงสีของดอกไม้ ''[[Dianthus]]''
 
== การใช้งานและสัญลักษณ์ ==
* สีชมพูเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* สีชมพูเป็นสีเฉลิมฉลอง[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
* สีชมพูเป็นสีประจำ[[วันอังคาร]]
* สีชมพูเป็นสีของความเป็นผู้หญิง
* ลูก[[สนุกเกอร์]]สีชมพู ที่มีค่าเท่ากับ 6 แต้ม
* ดอก[[ซากุระ]]มีสีชมพู
* "Pink" เป็นชื่อเพลง ของ [[แอโรสมิธ]] ในปี ค.ศ. 1997
* เครื่องดื่มที่มีสีชมพูคือ [[นมเย็น]] กับ [[พิงก์เลมอนเนด]]
* [[พิงก์แพนเตอร์]] ตัวการ์ตูนเสือสีชมพู
* "[[ชมพูพาน]]" เป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ มีสีกายสีหงชาด ใกล้เคียงกับสีชมพู
* ใช้เป็นสีประจำตัวของ[[ปวีณา หงสกุล|นางปวีณา หงสกุล]] ในการเลือกตั้ง[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] [[พ.ศ. 2547]]
* สีชมพู (ชมพูเหลือบมุก) เป็นสีประจำวง [[เกิลส์เจเนอเรชัน]] วงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี
*เป็นสีประจำตัวของ เอลลิน สมาชิกวง [[เครยอนป๊อป]] วงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี
*เป็นสีประจำ[[หนังสือพิมพ์เดลินิวส์]]
*เป็นสีประจำ[[ธนาคารออมสิน]]
*เป็นสีประจำตัวของ [[จาง วอนยอง]] (ชมพู) และ[[มิยาวากิ ซากุระ]] (ชมพูพาสเทล) สมาชิกของ [[ไอซ์วัน]] เกิร์ลกรุ๊ปของ[[เกาหลีใต้]]
 
== สีประจำสถาบันการศึกษา ==
* เป็นสีประจำ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]], [[โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ[[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* เป็นสีประจำ[[คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]]
* สีชมพูกลีบบัว เป็นสีประจำ[[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] และ[[คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] โดยมีที่มาจากหลักธรรมคำสอนของ[[พระพุทธเจ้า]] เรื่องบัวสี่เหล่า โดยบัวที่พ้นน้ำและเบ่งบานรับแสงอรุณ เปรียบเสมือนบุคคลผู้หลุดพ้นจากอวิชชา พร้อมจะรับการอบรมสั่งสอนและเจริญขึ้นอย่างสง่างาม
* สีชมพูคู่กับ[[สีเทา]] เป็นสีประจำ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีเขียว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย]], [[โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม]], [[โรงเรียนสุราษฎร์ธานี]] และ[[โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีเหลือง]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร]] และ[[โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีฟ้า]] เป็นสีประจำ[[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช]], [[โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]], [[โรงเรียนบางเลนวิทยา]], [[โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร]], [[โรงเรียนพานพิเศษพิทยา]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ]], [[โรงเรียนประจวบวิทยาลัย]] และ[[โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีน้ำเงิน]] เป็นสีประจำ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]],[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] , [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]], [[โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว]], [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน]], [[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]], [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]], [[โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์]], [[โรงเรียนวัดราชาธิวาส]], [[โรงเรียนโยธินบูรณะ]], [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]], [[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]] และ[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีดำ]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนเทพลีลา]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีขาว]]และ[[สีเขียว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีน้ำตาล]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีขาว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสตรีสิริเกศ]], [[โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย]], [[โรงเรียนปิยะบุตร์]], [[โรงเรียนภูเขียว]], [[โรงเรียนวัดศรีจันทร์]], และ[[โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีฟ้า]]และ[[สีเหลือง]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน]] และ[[โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีกรมท่า]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนกัลยาณวัตร]], [[โรงเรียนนารีนุกูล]] และ[[โรงเรียนนารีนุกูล2]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีทอง]] เป็นสีประจำ[[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา]]
* สีชมพูกลีบบัว เป็นสีประจำ[[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต]]
* เป็นสีประจำ[[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต]]
* สีดอกบานเย็น เป็นสีประจำ[[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]]<ref>สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)</ref>
 
== สีใกล้เคียง ==
158,661

การแก้ไข