ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอคทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎ผู้ดำเนินรายการหลัก: ปรับปรุงผู้ดำเนินรายการหลักหลัง 13 มิถุนายน 2562)
** พฤทธิคุณ สุนทรนนท์
** พีระณัฐ จำปาเงิน
** [[ปวีณสุดา ดรูอิ้น|ปวีณสุดา แซ่ตั่น]]
**[[รินทร์ดนัย ไตรรัตน์ธนากุล]]
**[[ปวีณสุดา ดรูอิ้น|ปวีณสุดา แซ่ตั่น]]
** วรันธร สมกิจรุ่งโรจน์
** ณัฐชา เสนาบุตร
** พิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัย
** ปริณญาฉัตร์ อคราเศรษฐ์
** ทรงศักดิ์ วรรณวิจิตร
*'''เจาะสนามบอลไทย''' และ '''เจาะสนามบอลไทยสุดสัปดาห์''' (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 23.00 น. และทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.00 น.)
** ยิ่งลักษณ์ รักสุวรรณ
** ธรรมวัตร เอกฉัตร
** รัชนิพงศ์ วรศะริน
** ศุภฤกษ์ สีทองเขียว
** เกริกเกียรติ แก้ววิมล
*'''Sport Relax''' (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 23.00 - 00.00 น.)
** [[กพล ทองพลับ]]
** เจษฎา ศรีวิเศษ (วันอังคาร)
** เอก ฮิมสกุล (วันพุธ)
** นพดล เชิดชูกุลวงศ์ (วันพุธและวันศุกร์)
** โภควัฒน์ ดีเจริญ (วันอังคาร / พฤหัสบดี)
** เพนกวินทร์ แก้วกนกวิจิตร (วันพฤหัสบดี)
** จารุวัฒน์ พริบไหว (วันพฤหัสบดี)
** นพดลพสิษฐ์ เชิดชูสุทธิกุลวงศ์ (วันศุกร์และวันเสาร์)
** พสิษฐ์ สุทธิกุล (วันศุกร์)
** พีระณัฐ จำปาเงิน (วันเสาร์)
** สุวินัย อ่อนสะอาด (วันเสาร์)
** ยุทธชัย จิรขวัญฉาย
** ชิตพล ทรัพย์ขำ
** โภควัฒน์ ดีเจริญ
** พสิษฐ์ สุทธิกุล
** พฤทธิชัย กุลประสูติ
** ศุภชัย หนุมาศ
** เอก พันธุ์อุดม
** ณรินทร์ภัทร บุณยวีรพันธ์
** ธัชพล ภูยานนท์
4,216

การแก้ไข