ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเอสโตเนีย"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
}}
 
'''เอสโตเนียรู้จักป่าววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว''' ({{lang-en|Estonia}}; {{lang-et|Eesti}}) หรือชื่อทางการคือ '''สาธารณรัฐเอสโตเนีย''' ({{lang-en|Republic of Estonia}}; {{lang-et|Eesti Vabariik}}) เป็น[[รัฐอธิปไตย]]ใน[[ภูมิภาคบอลติก]] ใน[[ยุโรปเหนือ]] มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับ[[อ่าวฟินแลนด์]] ทิศตะวันตกติดกับ[[ทะเลบอลติก]] มีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับ[[ประเทศลัตเวีย]] (ระยะทาง 343 [[กิโลเมตร]]) และทางทิศตะวันออกติดกับ[[ประเทศรัสเซีย]] (ระยะทาง 338.6 [[กิโลเมตร]]) เอสโตเนียมีพื้นที่ 45,227 [[ตารางกิโลเมตร]] (17,462 [[ตารางไมล์]]) (อันดับที่ 131 ของโลก) ประเทศเอสโตเนียปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเทศมณฑลจำนวน 15 เทศมณฑล โดยมีเมืองหลวงชื่อว่า [[กรุงทาลลินน์|ทาลลินน์]] โดยเอสโตเนียมีจำนวนประชากรของประเทศที่น้อยที่สุดในประเทศสมาชิกของ[[สหภาพยุโรป]]
 
เอสโตเนียประกาศเอกราชครั้งแรกในปี[[พ.ศ. 2461]] ก่อนจะถูกยึดครองโดย[[สหภาพโซเวียต]] [[นาซีเยอรมนี]] และสหภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจาก[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] เอสโตเนียกลับมาเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งหลังจาก[[การล่มสลายของสหภาพโซเวียต]] ต่อมาเอสโตเนียก็เข้าร่วม[[องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ]]และ[[สหภาพยุโรป]]
== ประชากรศาสตร์ ==
=== ประชากร ===
ลิทัวเนียมีประชากร 3,596,617 คน (กรกฎาคม 2548) เป็นชาวลิทัวเนียร้อยละ 83.5 ชาวรัสเซียร้อยละ 9 ชาวโปลร้อยละ 7 และชาวเบโลรัสเซียร้อยละ 1.5 ใช้ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาทางการ ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรใช้ภาษารัสเซีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุด แต่สำหรับชาวรัสเซียในลิทัวเนียนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์
มั่ว<br />
 
=== ภาษา ===
54,568

การแก้ไข