ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟปาดังเบซาร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ยังมีลานสินค้าซึ่งใช้เป็นท่าเรือแห้งสำหรับมาเลเซียส่วนเหนือและสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
=={{flagicon|Thailand}}บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย==<br>มีขบวนรถไปกลับ[[ชุมทางหาดใหญ่]]จำนวน4ขบวน ดังนี้<br>
ขบวนท้องถิ่น 948/947<br>
มีขบวนรถไปกลับ[[ชุมทางหาดใหญ่]]จำนวน4ขบวน ดังนี้
ขบวนท้องถิ่น 948/947
ขบวนท้องถิ่น 950/949
มีขบวนรถไปกลับ[[กรุงเทพ]]จำนวน2ขบวน ดังนี้<br>
ขบวนรถด่วพิเศษ 45/46
 

รายการนำทางไซต์