ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3 แห่งฮาวาย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
* {{cite web |title= Traditional chant for Kauikeaouli |work= Hawaiian Music and Hula Archives |author= Kaiulani Kanoa-Martin |year=2007 |url= http://www.kalena.com/huapala/Kauikeaolani.html |accessdate=2010-03-01 }}
 
{{โครงพระมหากษัตริย์}}
 
{{เริ่มกล่อง}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ฮาวาย]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ขณะทรงพระเยาว์ในสมัยใหม่]]
{{โครงพระมหากษัตริย์}}
{{lifetime|1813|1854}}
417,867

การแก้ไข