ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ธงประจำพระองค์ =
|ตราประจำพระองค์ =
|การทูล = ฝ่าพระบาทพระบาทเจ้า
|การแทนตน = ข้าพเจ้า/หม่อมฉันข้าเจ้า
|การขานรับ = พระเจ้าข้า/เพคะ
|ลำดับโปเจียม = 1 (ฝ่ายเหนือลำปาง)
}}
 
177

การแก้ไข