ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* โรงอาหาร 1
* โรงอาหาร 2
 
== โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดเลย ==
{| class="toccolours" width=35%
|-
! style="background: #FFFF00; color:black;"| รายชื่อโรงเรียน
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |1. [[โรงเรียนเชียงคาน]] (ช.ค.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |2. [[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] (ล.พ.ค.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |3. [[โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา]] (ล.อ.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |4. [[โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา]] (ผ.อ.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |5. [[โรงเรียนภูเรือวิทยา]] (ภ.ร.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |6. [[โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม]] (ภ.ว.ค.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |7. [[โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] (วจภ.ลย.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |8. [[โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม]] (ภ.ว.ค.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |9. [[โรงเรียนศรีสงครามวิทยา]] (ศ.ส.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |10. [[โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา]] (ศ.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |11. [[โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์]] (ส.ว.ส.)
|}
 
== รายนามผู้บริหารสถานศึกษา ==
382

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์