ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[Queen Silvia of Sweden]] has only three ladies-in-waiting. -->
 
==รายพระนาม รายนามและชื่อ นางสนองพระโอษฐ์==
===นางสนองพระโอษฐ์ ใน[[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]] ในรัชกาลที่ 7===
* [[เนื่อง บุรีนวราษฐ์|คุณหญิงเนื่อง บุรีนวราษฐ์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 44, 19 มิถุนายน 2470, หน้า 895.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/731.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 46, 9 มิถุนายน 2472, หน้า 731 - 732.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/188.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 48, 19 เมษายน 2476, หน้า 188.</ref>ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2470 เป็นต้นไป
* [[หม่อมหลวงคลอง ไชยันต์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/4060.PDF.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 44, 18 มีนาคม 2470, หน้า 4060.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF แจ้งความ เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 46, 23 มีนาคม 2472, หน้า 4573.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/501.PDF แจ้งความกระทรวงวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 49, 8 พฤษภาคม 2475, หน้า 501.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF ประกาศศาลาว่าการพระราชวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 50, 4 มิถุนายน 2476, หน้า 704.</ref>17 มีนาคม พ.ศ. 2470 เป็นต้นไป
* [[รื่น อภิบาลราชไมตรี|คุณหญิงรื่น อภิบาลราชไมตรี]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/850.PDF แจ้งความกระทรวงวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 49, 5 มิถุนายน 2475, หน้า 850.</ref>28 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป
 
===นางสนองพระโอษฐ์ ใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]===
* [[พัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร|ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/016/930_1.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ 2/2496เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 70, ตอนที่ 16, 3 มีนาคม 2496, หน้า 930.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
* [[หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค|ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/016/930_1.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ 2/2496เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 70, ตอนที่ 16, 3 มีนาคม 2496, หน้า 930.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
5,450

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์