ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ย้อนการก่อกวน 3 ครั้งของ 61.19.22.31 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย 58.8.227.93.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ต่อมา จึงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าติโลกราชเสียพระจริตประหารหนานบุญเรือง ราชบุตรและหมื่นดังนคร เจ้าเมืองเชียงชื่น เป็นเหตุให้ภรรยาของหมื่นดังนครไม่พอใจและส่งสารมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์จึงยกทัพไปช่วยจนเกิดสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าติโลกราชทรงยกทัพมาป้องกันเมืองเชียงชื่น เสร็จแล้วเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงกรีธาทัพหลวงขึ้นไปรบตีเชียงใหม่พ่ายไปได้เมืองเชียงชื่น ตอนสุดท้ายป็นการยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่ง
 
== แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ==
 
* สมเกียรติ วันทะนะ. (2561, มกราคม-มิถุนายน). โลกการเมืองใน''ยวนพ่ายโคลงดั้น''. '''วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร''' 40(1): 180-210.
417,867

การแก้ไข