ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

| align = "center"|[[คนละโลก]]||align="center"|24 กรกฎาคม 2545 – 5 กันยายน 2545 ||align="center"|[[ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง]] <br>[[บุษกร วงศ์พัวพันธ์|บุษกร พรวรรณะศิริเวช]]<br>[[ยุทธพิชัย ชาญเลขา]]<br>[[โอลิเวอร์ พูพาร์ท]]<br>[[มยุริญ ผ่องผุดพันธ์]]<br>[[ฐรินดา กรรณสูต]]<br>[[สุเชาว์ พงษ์วิไล]]<br>[[อรสา พรหมประทาน]]<br>[[เดือนเต็ม สาลิตุล]]<br>[[ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา]]||align="center"|[[บริษัท เลนีตัส จำกัด]]
|-
| align = "center"|[[คนตาทิพย์]]||align="center"|11 กันยายน 2545 – 23 ตุลาคม 2545 ||align="center"| [[เอกรัตน์ สารสุข]]<br>[[ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์|ปิยธิดา วรมุสิก]]<br>[[เจมี่ บูเฮอร์]]<br>[[อภิชาติ พัวพิมล]]<br>[[ปาริชาติ แก้วกำพล]]<br>[[ติ๊ก กลิ่นสี|ชาญนรงค์ ขันฑีท้าว]]<br>[[ศิริพิชญ์ วิมลโนช|ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี]]<br>[[วรวุฒิ นิยมทรัพย์]]<br>[[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]]<br>[[เมตตา รุ่งรัตน์]]||align="center"|[[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align = "center"| [[รุ่งทิพย์]] ||align="center"|24 ตุลาคม 2545 – 18 ธันวาคม 2545||align="center"| [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]]<br>[[จีรนันท์ มะโนแจ่ม]]<br>[[เสกสรร ชัยเจริญ]]<br>[[สุวัจนี ไชยมุสิก]]<br>[[กรรชัย กำเนิดพลอย]]<br>[[อภิรดี ภวภูตานนท์]]<br>[[ณหทัย พิจิตรา]]<br>[[จรูญ ธรรมศิลป์]]<br>[[น้ำเงิน บุญหนัก]] ||rowspan = "2" align="center"|[[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]]