ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

|-
|align = "center"|'''ละครชุด [[รักคือไฟ]]'''<br>[[ไฟรักเกมร้อน-ทะเลไฟ|ทะเลไฟ]] ||align="center"| 16 พฤษภาคม 2559 - 5 กรกฎาคม 2559<br>'''ออกอากาศซ้ำ'''<br>16 มีนาคม 2560 - 11 เมษายน 2560
| align= "center"| {{hidden||<center>[[มิกค์ ทองระย้า]]<br>[[เซฟฟานี่ อาวะนิค]]<br>[[ป่านทอทอง บุญทอง]]<br>[[ปรมิณ ศิระวนาดร]]<br>[[พรสวรรค์นุศรา มะทะโจทย์ประวันณา]]<br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]]<br>[[เกรียงไกร อุณหะนันท์]]<br>[[วัลวิภา โยคะกุล]]<br>[[อัมรินทร์ สิมะโรจน์]]<br>[[พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์]]<br>[[รอง เค้ามูลคดี]]</center>}}
|-
|align = "center"| [[ลูกไม้ไกลต้น]] ||align="center"| 11 กรกฎาคม 2559 - 29 สิงหาคม 2559 ||align="center"| {{hidden||<center>[[อรรคพันธ์ นะมาตร์]]<br>[[พีชญา วัฒนามนตรี]]<br>[[กวิตา รอดเกิด]]<br>[[ตากเพชร เลขาวิจิตร]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[ภัสสร บุณยเกียรติ]]<br>[[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]]<br>[[มัณฑนา หิมะทองคำ]]<br>[[ธัญสินี พรมสุทธิ์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์]]<br>[[ช้องมาศ บางชะวงษ์]]<br>[[พัสกร พลบูรณ์]]</center>}}