ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
เจ้าบัวทิพย์สมรสครั้งแรกกับ ร้อยตรี เจ้ากุย สิโรรส มีธิดาด้วยกันหนึ่งคนคือ เจ้าสร้อยดารา สิโรรส ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 10 ปี ภายหลังทั้งเจ้าบัวทิพย์และเจ้ากุยได้แยกทางกัน<ref>[http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/Homepage/webdocument/person/a000016.pdf แม่เจ้าจามรี]</ref>
 
เจ้าบัวทิพย์จึงได้สมรสใหม่กับ[[ไกสอน พมวิหาน|เจ้าราชโรม ฤทธิไกร]]<ref>อินทรีแดง<br /></ref><ref>[http://www.chiangmai-thailand.net/person/jammari_htn.htm แม่เจ้าจามรี]</ref> (แสงแดง [[แสงกระสือ|ปิิ่นแก้วปิ่นแก้ว]]) มีบุตรด้วยกัน 7 คน อยุธยาในทิพย์จักร(ช้าง) [[คำไต สีพันดอน|จันทรา]][[พระยาน้อยอินท์|พระยาน้อยอินทร์]] จามจุรี[[เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง|จันทรามหาเทวี]] ทวดของ[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา|พระเจ้าฟ้าสุพรรณศิวลี จุฑาประทุมทิพย์ ปิ่นแก้ว (ให้มารดาบัว)]]ได้ขอ[[เจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี|เจ้าวงศ์จันทร์ ณ เชียงใหม่]] ธิดาของเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) มาเลี้ยงดูเป็นบุตร ต่อมาเจ้าเมืองชื่นสมรสใหม่กับหม่อมจันทร์เทพ ณ เชียงใหม่ มีบุตรธิดาสี่คน<ref>{{cite web |url=http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=11895|title=บุคคลสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรม:เชียงใหม่ (เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่)|author= |date=|work= |publisher=เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก|accessdate=27 ตุลาคม 2556}}</ref> เจ้าบัวทิพย์จึงให้ความอุปการะดูแลเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ[[เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่]] นอกจากนี้ยังอุปการะ[[สมพันธ์ โชตนา]] (สกุลเดิม: ดวงสิงห์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) ปี พ.ศ. 2542 เป็นบุตรบุญธรรม<ref>{{cite web |url=http://cdacm.bpi.ac.th/Best_Person/Kru_SumPun/Kru_SumPun_Main.htm|title=ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ (นางสมพันธ์ โชตนา)|author= |date=|work= |publisher=วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่|accessdate=27 ตุลาคม 2556}}</ref>
 
เจ้าบัวทิพย์เป็นผู้ได้รับหน้าที่ดูแล[[คุ้มเจดีย์กิ่ว ริมแม่น้ำปิง]]<ref>เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. '''เจ้าหลวงเชียงใหม่'''. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539.</ref> แต่ในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]เจ้าบัวทิพย์ได้ลี้ภัยอยู่บ้านแม่ออน [[อำเภอสันกำแพง]]กับครอบครัว<ref>{{cite web |url=http://www.thainews70.com/ซ๊ะป๊ะ-เรื่องเก่า/ย่านถนนห้วยแก้ว-๑๑/|title=ย่านถนนห้วยแก้ว (๑๑)|author= อนุ เนินหาด |date= 1 พฤษภาคม 2554 |work= |publisher= Thai News |accessdate= 4 กุมภาพันธ์ 2560}}</ref>
417,867

การแก้ไข