ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธุรกิจ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
''ธุรกิจ''เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับ[[สินค้า]] [[บริการ]] หรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบ[[เศรษฐกิจ]]แบบ[[ทุนนิยม]] ซึ่งธุรกิจส่วนมากมีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการเพื่อให้ได้[[กำไร]] และเพิ่ม[[ความมั่งคั่ง]]แก่ชดชชลลลีลลลลๆลลชลลแีชีลดลลบลลชชลลชลลแชีลดลลบลลชชเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ ธุรกิจที่มีหลายปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของอาจเรียกว่า '''[[บริษัท]]''' แม้คำว่า "บริษัท" จะมีความหมายที่เจาะจงกว่านั้น
คำว่า "ธุรกิจ" มีความหมายครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับ[[การค้า]]อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
# ตัวองค์กรการค้า, อุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือที่เรียกกันว่า "องค์กรธุรกิจ"
397,964

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์