ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคทางพันธุกรรม"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8284819 โดย MuanNด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8284819 โดย MuanNด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ infobox disease
| Name = โรคทางพันธุกรรม<br><small>(Genetic disorder)</small>
| Image = ไรวินยาย
| Alt = ผึ้ง
| Caption = วินญานไรขาดยา
| DiseasesDB =
| ICD10 =
300

การแก้ไข