ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วลาดีมีร์ เลนิน"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8174412 โดย Cuteystudioด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8174412 โดย Cuteystudioด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ผู้นำประเทศ
<!----------ชื่อ---------->
| name = พระเจ้าซาร์เลนินที่1แห่งสหภาพโซเวียตวลาดีมีร์ เลนิน<br /> Владимир Ленин
<!----------ภาพ---------->
| image =Kulikov Lenin 1924.jpg
2,971

การแก้ไข