ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโกะ-คาชิวาบาระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ''' ({{nihongo|後 |Go-Kashiwabara-tennō}}) จักรพรรดิองค์ที่ 104 แห่ง [[ราชวงศ์ญี่ปุ่น]] ตามที่ได้บันทึกไว้ใน [[รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น]]
 
จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระครองสิริราชสมบัติระหว่าง [[ค.ศ. 1500]] - [[ค.ศ. 1526]]
 
โดยพระนามของพระองค์นำมาจากนามสุสานหลวงของ [[จักรพรรดิคัมมุ]] จักรพรรดิองค์ที่ 50 ซึ่งปกครองในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 8 - คริสต์ศตวรรษที่ 9 ว่า '''สุสานหลวงคะชิวะบะระ''' (Kashiwabara no Misasagi) เมื่อนำคำว่า '''โกะ''' (後) ที่แปลว่า ที่สอง หรือ ยุคหลัง ใส่เข้าไปทำให้พระนามของพระองค์แปลได้ความว่า '''จักรพรรดิคะชิวะบะระที่สอง''' หรือ '''จักรพรรดิคะชิวะบะระยุคหลัง'''
 
== พระราชประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม