ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทือกเขาตะนาวศรี"

เกดะห์→เกอดะฮ์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เกดะห์→เกอดะฮ์)
 
== ศัพทมูลวิทยา ==
แนวเทือกเขานี้ได้ชื่อตาม[[เขตตะนาวศรี]]ในพม่า ชื่อนี้อาจเพี้ยนมาจาก[[ภาษามลายูเกดะห์อดะฮ์|ภาษามลายูสำเนียงไทรบุรี]] คือคำว่า '''ตานะฮ์เซอรี''' ({{lang-ms|Tanah Sari; Tanah Seri}}) ''ตานะฮ์'' มีความหมายว่า "แผ่นดิน" กับ ''เซอรี'' มาจากคำว่า ''ซีเระฮ์'' แปลว่า "[[พลู|พลูหรือใบพลู]]" รวมกันจึงมีความหมายว่า "แผ่นดินที่ปลูกพลู"<ref>ประพนธ์ เรื่องณรงค์. รศ. ''จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย''. กรุงเทพฯ:สถาพรบุ๊คส์. 2556, หน้า 71</ref>
 
== ภูมิศาสตร์ ==
123,860

การแก้ไข