ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟท่านาแล้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มข้อมูล)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ชื่อย่อภาษาไทย : ลล.
* ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : TNL.
* ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1-
* ระบบอาณัติสัญญาณ : ข. ทางเดี่ยว ใช้ประแจมือ และสัญญาณประจำที่ ชนิดหลักเขตสถานี
* พิกัดที่ตั้ง : ติดกับหมู่บ้านบ้านดงโพสี
745

การแก้ไข