ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิถีเมแทบอลิซึม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
===การหายใจของเซลล์===
''[[การหายใจของเซลล์]] (Cellular respiration)''เมตาโบลิก พาทเวย์ ที่เกิดในเซลล์จะเป็นไปเพื่อสะลาย[[โมเลกุลพลังงาน]] (fuel molecule) ไปเป็น [[อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต|ATP]]เพื่อนำพลังงานไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของ[[เซลล์ (ชีววิทยา)|เซลล์]] ในรูปแบบต่างๆดังนี้:
#[[ไกลโคไลสิส]] (Glycolysis)
#[[Glycolysis]]
#[[การหายใจแบบไม่ใช้อากาศ]] (Anaerobic respiration]])
#[[Krebsกริ๊บ cycleไซเคิล]] (Krebs cycle) / [[ซิตริก ไซเคิล]] (Citric acid cycle]])
#[[ออกซิเดตีฟ ฟอสฟอริเรชั่น]] (Oxidative phosphorylation)
#[[Oxidative phosphorylation]]
 
พาทเวย์อื่นที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย:
Other pathways occurring in (most or) all living organisms include:
* [[Fatty acid oxidation]] (β-oxidation)
* [[Gluconeogenesis]]
* [[Urea cycle]]
 
การสร้างสารประกอบพลังงานจากสสารที่ไม่มีชีวิต:
Creation of energetic compounds from non-living matter:
* [[Photosynthesis]] (plants, algae)
* [[Chemosynthesis]] (some bacteria)
5,859

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์