ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
 
* วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2500 รัฐมนตรีดังต่อไปนี้ได้ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/076/1374.PDF</ref>
** จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
** พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
56,745

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์