ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''นายอำนวย ปะติเส''' ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/311/23.PDF</ref>และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/253/24.PDF</ref>กรรมการ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลพลเอก[[การยางแห่งประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<ref>http://web อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ม.senate.go.th/bill/bk_data/74-2.pdf</ref>สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติปรีดียาธร เทวกุล คณะที่ปรึกาาในคณะกรรมการเตรียมการจัดงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 150จันทร์โอชา ปีอดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง]] มหาสารคามใน[[คณะรัฐมนตรีไทย กินดีคณะที่ อยู่ดี50|รัฐบาลนายชวน มีสุขหลีกภัย]] รู้รักสามัคคี อย่างยั่งยืนอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง<ref>[http://www.mahasarakhamratchakitcha.soc.go.th/mkwebDATA/imagesPDF/image2535/p22D/139/12269.pdf แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา]PDF</ref> และเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]] 2 สมัย
 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง]] ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50|รัฐบาลนายชวน หลีกภัย]] อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/139/12269.PDF</ref> และเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]] 2 สมัย
 
== ประวัติ ==
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544]] เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 44 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
อำนวย ปะติเส มีความเชี่ยวชาญด้านอ้อยและน้ำตาลทราย เคยเป็นอาจารย์ประจำภาคเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยการค้า หอการค้าไทย <ref>http://libdcms.nida.ac.th/ejournalpni2/pni01/FFJX/FFJX_004_021_2531/FFJX_004_021_P019-020.pdf</ref>และเป็นอาจารย์พิเศษสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<ref>[http://www.reothai.co.th/People/Board/H%20Amnauw.htm กรรมการบริหารกิจการองค์การสวนยาง]</ref> นอกจากนั้นเขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การส่วนยาง กรรมการ ธ.ก.ส. และองค์กรอื่นอีกหลายองค์กร รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง และกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ[[การยางแห่งประเทศไทย]]<ref>http://web.senate.go.th/bill/bk_data/74-2.pdf</ref>
 
อำนวย ปะติเส เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของนายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
58,358

การแก้ไข