ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''นายอำนวย ปะติเส''' ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/311/23.PDF</ref>และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/253/24.PDF</ref>กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ[[การยางแห่งประเทศไทย]]<ref>http://web.senate.go.th/bill/bk_data/74-2.pdf</ref>สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะที่ปรึกาาในคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน 150 ปี มหาสารคาม กินดี อยู่ดี มีสุข รู้รักสามัคคี อย่างยั่งยืน<ref>[http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/images/image/p22.pdf แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา]</ref>
 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง]] ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50|รัฐบาลนายชวน หลีกภัย]] อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/139/12269.PDF</ref> และเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]] 2 สมัย
34,995

การแก้ไข