ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Person
| name = หม่อมสมพันธ์พันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา
| image = หม่อมสมพันธ์ บริพัตร.jpg
| caption = หม่อมสมพันธ์พันธุ์(กลาง) และพระโอรส-ธิดา
| birth_name = สมพันธ์พันธุ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
| birth_date = {{วันเกิด|2448|11|29}}
| birth_place =
5,605

การแก้ไข